Emotion Aid®

Emotion Aid®

EmotionAid® jest metodą treningową opartą na podejściu Somatic Experiencing®, służącą do samoregulacji lub udzielania pierwszej pomocy innym. Pomaga ludziom przezwyciężać emocjonalne i psychiczne wyzwania i wspiera ich zdolność radzenia sobie ze stresem, lękiem, atakami paniki i wszelkimi objawami wynikającymi z traumatycznych doświadczeń.

Jest używana do interwencji ratunkowych przez czołowe zespoły ratowników, menedżerów i terapeutów w sektorze zdrowia, edukacji, w wojsku oraz w firmach i organizacjach.

Charakterystyka i historia metody

Metoda opiera się o 5-etapowy protokół pierwszej pomocy emocjonalnej w postaci krótkiej interwencji, która trwa około 15-25 minut. Została ona opracowana w International Trauma Healing Institute Izrael (ITI Izrael). W ciągu ostatnich kilkunastu lat Instytut ITI Izrael przeszkolił tysiące profesjonalistów w dziedzinie medycyny, edukacji, zdrowia psychicznego oraz interwencji kryzysowej. Współpracował ramię w ramię z ministerstwami edukacji, zdrowia, obrony, spraw wewnętrznych, szpitalami, szkołami i gminami. W roku 2020 zespół ITI Izrael, składający się doświadczonych naukowców i profesjonalistów, znalazł się w czołówce walczących z negatywnymi społecznymi skutkami wprowadzenia ograniczeń związanych z pandemią, odpowiadając na najpilniejsze potrzeby społeczności.

EmotionAid® nie jest interwencją terapeutyczną, która zmienia fizyczne, emocjonalne i poznawcze wzorce reagowania, tym nie mniej uczy, jak przywracać równowagę emocjonalną. Umożliwia dostęp do dość prostych narzędzi regulacyjnych szerokiej grupie ludzi – w szczególności osobom, które nie mają dostępu lub nie korzystają z procesu terapeutycznego.

Techniki EmotionAid® mogą być używane przez każdego w dowolnym miejscu i czasie. Narzędzia EmotionAid® można łatwo nauczyć dzieci, nastolatków i dorosłych, aby wspierać ich zdolność radzenia sobie ze stresem, lękiem, atakami paniki i wszelkimi objawami wynikającymi z traumatycznych doświadczeń.

Metoda być być używana zarówno jako pierwsza pomoc w trudnej sytuacji i w krytycznych momentach pomoże poradzić sobie z trudnymi emocjami i reakcjami, takimi jak przyspieszony rytm serca, przyspieszony i płytki oddech, drżenie ciała, dezorientacja, lęk, niepokój, panika, uczycie bezradności oraz może być stosowana jako profilaktyka do wzmacniania i budowania odporności psychicznej.

Podziel się!